PRAVILA PRIVATNOSTI

Pravila o privatnosti


Palago poštuje privatnost posetioca naših online stranica i prikupljaće samo lične podatke kao što su ime, adresa, broj telefona ili e-mail adresa naših korisnika, kad nam se dobrovoljno dostave.

Podatke ćemo koristiti kako bismo udovoljili pojedinačnim zahtevima za informacijama pa ćemo se oslanjati na te podatke da bismo bolje razumeli potrebe korisnika, a radi unapređenja naših usluga. U tom pogledu možemo koristiti te informacije kako bismo kontaktirali s korisnicima.

Nećemo prodavati niti koristiti te podatke, niti ćemo ih prenositi trećoj strani bez pristanka korisnika.

Svaka promena u uslovima korišćenja Palago biće objavljena na ovoj web stranici.